Naposledy aktualizováno: 18.10.2019 11:58:34
logo

Místní knihovna Tvarožná Lhota

 

Místní knihovna ve Tvarožné Lhotě ožívá 

            Již od roku 2004 se může Tvarožná Lhota pyšnit nově vybudovaným společenským domem pro kulturní a sportovní vyžití a novým obecním domem, ve kterém se kromě obecního úřadu, poštovního střediska nachází právě i knihovna.

Ale co  tomu předcházelo, než se lhotská knihovna konečně zabydlela tak v důstojném prostoru ?

                Z paměti pana Petra Nejedlíka se zhostil funkce jako první knihovník pan František Uřičář a to v letech 1919 až 1933, po něm převzaly veřejnou knihovnu tzv. „kolektiv“ ve složení: František Sukup-radní, Josef Holubík, Josef Bedrava a to až do roku 1945 s nepravidelnými přestávkami. Knihovna se tehdy nacházela v místnostech původního starého obecního úřadu. Po válce přestala na pár let fungovat.

Až řídící školy pan Eduard Procházka s dcerou Zdenkou se ujali a obnovili knihovnu, která se opět přestěhovala do prostor tehdejší staré školy. Následovalo další stěhování a to do místnosti tehdejší „Trafiky“ s novým knihovníkem panem Jaroslavem Zábojníkem. V roce 1960 přebírá knihovnu, díky své lásce a znalostem ke knihám pan Petr Nejedlík. Za jeho působnosti, vzpomíná si: měl jsem 20 stálých čtenářů převážně mládež, výpůjční doba byla vždy v pondělí a knihy mně byly dodávány tehdy z národního podniku Kniha zVeselí nad Moravou. Po čtyřech letech byl vystřídán, tehdejší učitelkou základní školy ve Tvarožné Lhotě paní Ludmilou Stašovou.  V roce 1965 měla knihovna v obci 1150 ks knih. Chod knihovny byl svědomitě veden až do konce roku 2003.

Dá se říci, že za celou tu dlouhou dobu, kdy fungovala knihovna, byla skoro vždy v provizorních a omezených prostorech.

Během roku 2004 se vybudoval již zmíněný obecní dům, ve kterém se nyní naše knihovna nachází. A to v I. patře ve velmi elegantní obloukové místnosti.V letech 2004 – 2009 o knihovnu pečovala Kamila Příkaská a v břenu 2010 ji vystřídala Eva Tomečková.

       Knihovna spadá pod městskou knihovnu v Hodoníně a zřizovatelem je Obecní úřad ve Tvarožné Lhotě. Nabídka knih je poměrně široká a stále se rozšiřuje. V současnosti máme v knihovně 4145 knih. Navštěvuje ji 108 registrovaných čtenářů. Pokud naši čtenáři nenaleznou požadovaný titul, naše knihovna velmi využívá tzv. výměnné fondy. Tuto možnost si pochvalují hlavně děti, protože každý měsíc jsou jim nabízeny nové knížky.

Od roku 2011 je knihovna plně automatizovaná, to znamená, že všechny knihy i všichni čtenáři jsou vloženi do elektronického katalogu Clavius, přes počítač probíhají též výpůjčky a rezervace knih. Knihovna má také ON-LINE katalog, který slouží čtenářům v pohodlí jejich domova. Můžou si nejen prohlížet náš knihovní fond, ale také vstupem na své čtenářské konto knihy rezervovat nebo prodlužovat výpůjčky.

Prostory knihovny nabízejí 4 studijní místa i malý dětský koutek. K dispozici je veřejný internet. Služby jsou doplněny barevnou kopírkou a tiskárnou. Nové prostory a poskytované služby se odrazili oproti minulosti k velkému zájmu o naši knihovnu. Tím myslím zvýšení počtu čtenářů, návštěvníků a počet výpůjček.

Vzhledem k tomu, že větší část našich čtenářů tvoří děti a mládež do 15-ti let, jsou pořádány akce většinou pro děti. Dětské čtenářství nevzniká jen tak samo sebou, pouze spontánním zájmem dětí. Ke čtenářství musí dětem napomoci řada různých vlivů a pomoci se snaží i naše knihovna. Druhým rokem vždy v měsíci březnu jsou pořádány besedy pro děti z místní mateřské a základní školy. Seznámí se s knihovnou a jednotlivými odděleními, jak zacházet s knihou. Závěr je spojen s ukázkou z některých známých knih.

 

V roce 2017 knihovna získala ocenění za rozvoj veřejných i knihovnických služeb v obci a za podporu kulturního a společenského života. Knihovna i nadále pracuje nejvíce s dětmi. Úzce spolupracuje s mateřskou i základní školou. Projekt Zdravý Jihomoravský kraj, který se uskutečnil v roce 2016, byl svými akcemi zaměřen nejen na děti, ale i na dospělé a seniory. Od roku 2018 začíná spolupráce se skupinou Čtyřlístek, což jsou děti do třílet s rodiči. 

OBRÁZEK : oceneni.jpg